با مربیان ما آشنا بشید

Meet our teachers

Incontra i nostri insegnanti


دکتر سپهر تاروردیان

انگلیسی


از آقای تاروردیان و همکاران فرهیخته شان بخاطر برگزاری همایش ارزنده تشکر و تقدیر می نمایم. شناخت پیشرفتهای عظیم علمی، فنی و مدیریتی لازمه جامعه رو به رشد ایران اسلامی است. مردم فهیم و هوشمند ایران خصوصا جوانان و نوجوانان با شناخت عمیق تحولات جهانی در عرصه علم و فن آوران هم می توانند در این عرصه هم افزایی ایجاد کنند و موجب غنای بیشتر تغییرات نمونه و هم استحقاق استفاده بیشتر از آثارو مزایای این تحولات در زندگی خود هستند

بهترین راه یادگیری زبان انگلیسی.
تمرین روزانه و توجه به آموزش های استاد است.


دکتر سپهر تاروردیان

انگلیسی


از آقای تاروردیان و همکاران فرهیخته شان بخاطر برگزاری همایش ارزنده تشکر و تقدیر می نمایم. شناخت پیشرفتهای عظیم علمی، فنی و مدیریتی لازمه جامعه رو به رشد ایران اسلامی است. مردم فهیم و هوشمند ایران خصوصا جوانان و نوجوانان با شناخت عمیق تحولات جهانی در عرصه علم و فن آوران هم می توانند در این عرصه هم افزایی ایجاد کنند و موجب غنای بیشتر تغییرات نمونه و هم استحقاق استفاده بیشتر از آثارو مزایای این تحولات در زندگی خود هستند

بهترین راه یادگیری زبان انگلیسی.
تمرین روزانه و توجه به آموزش های استاد است.
دکتر سپهر تاروردیان

انگلیسی


از آقای تاروردیان و همکاران فرهیخته شان بخاطر برگزاری همایش ارزنده تشکر و تقدیر می نمایم. شناخت پیشرفتهای عظیم علمی، فنی و مدیریتی لازمه جامعه رو به رشد ایران اسلامی است. مردم فهیم و هوشمند ایران خصوصا جوانان و نوجوانان با شناخت عمیق تحولات جهانی در عرصه علم و فن آوران هم می توانند در این عرصه هم افزایی ایجاد کنند و موجب غنای بیشتر تغییرات نمونه و هم استحقاق استفاده بیشتر از آثارو مزایای این تحولات در زندگی خود هستند

بهترین راه یادگیری زبان انگلیسی.
تمرین روزانه و توجه به آموزش های استاد است.


درباره آموزشگاه

تیم ما متخصص در آموزش کودکان
بین 1سال تا 8 سال است


بسیاری از والدین از اینکه کودکشان بتواند زبان دوم را بفهمد و صحبت کند راضی هستند؛ اما روان و سلیس بودن کودک در استفاده از زبان دوم مسئله ای دیگر است که همانند نقشی است که بر سنگ حک می شود و تا همیشه خواهد ماند..


ثبت نام کنید