مجموعه دوزبانگی با همکاری اساتید زبان شناسی و با هدف آموزش و پرورش کودکان دوزبانه ، آشنایی با جدیدترین روش های علمی – دانشگاهی ، راه اندازی شده که در راستای این اهداف اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار والدین، آموزگاران ، مربیان و مشاوران علاقه مند به تربیت کودک دوزبانه قرار می دهد .
در این سایت با بهترین، ساده ترین و کاربردی ترین روش های آموزش دوزبانگی به کودکانمان آشنا می شویم و همچنین برنامه های آموزشی و تفریحی و مکان های مناسب جهت تقویت و پیشبرد این اهداف ارائه می شوند .
امید است بتوانیم با یاری شما عزیزان در جهت پیشبرد این اهداف به بهترین شکل ممکن عمل نمائیم .